Termeni gramaticali ai limbii japoneze

Hiro Marui   

 ホームに戻る

品詞 (hinshi)                                   

名詞 (meishi)                                  

形式名詞 (keishiki-meishi)        

 

 

動詞 (dōshi)                                   

他動詞 (tadōshi)                              

自動詞 (jidōshi)                               

意志動詞(ishiōshi)                          

無意志動詞(mushiōshi)                    

可能動詞(kanōōshi)                         

補助動詞 (hojodōshi)                                                                    

助動詞 (jodōshi)                              

形容詞(イ形容詞)                       

形容動詞 (ナ形容詞)                    

補助形容詞 (hojokeiyōshi)   

   

                 

連体詞 (rentaishi)                           

助詞 (joshi)                                   

格助詞 (kaku-joshi)                        

副助詞 (fukujoshi)                              

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

         

 

 

 

接続助詞 (setsuzokujoshi)

並立助詞 (heiritsujoshi)        

         

終助詞 (shūjoshi)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

準体助詞 (juntaijoshi)    

 

 

 

 

 

 

 

活用 (katsuyō)  

未然形 (mizenkei)                         nedesfășurată, forma ireală

連用形 (ren’yōkei)                         forma continuativă

終止形 (shūshikei)                          forma finală, forma de dicționar

連体形 (retaikei)                            forma atributivă

仮定形 (kateikei)                            forma condițională

命令形 (meireikei)                          forma imperativă

文章 (bunshō)                                propoziție, compunere; stil literar; frază

(bun)                                         propoziţie, frază; text; stil

(ku)                                           sintagmă, locuțiune, expresie

副詞句 (fukushiku)                          locuţiune adverbială

名詞句 (meishiku)                           locuțiune substantivală

(setsu)                                     propoziţie (ca parte dintr-o fraza)

主節 (shusetsu)                             propoziție principală

従属節 (jūzokusetsu)                      propoziţie subordonată, propoziție secundară

名詞節 (meishisetsu)                      propoziție substantivală

副詞節 (fukushisetsu)                     propoziție adverbială

主題 (shudai)                                tema frazei, topicul frazei

Tma frazei (topicul frazei) nu înseamnă subiect. Structura de bază a enunțurilor este topic-comentariu. Topicul este un termen cu înțeles larg; el poate coincide sau nu cu subiectul enunțului și cuprinde alte informații deja cunoscute, sau care nu trebuie explicate. Comentariul este partea din enunț care aduce informație nouă în dialog.

所有表現 (shoyū-hyōgen)               exprimarea posesiei

複合動詞 (fukugōdōshi)                  verb compus

Verbul compus este format din perechi de verbe care își combină înțelesurile pentru a crea un nou concept. De exemplu, 入り込む hairikomu (a pătrunde) se compune din hairu (a intra) și komu (a înghesui).

複合形容詞 (fukugōkeiyōshi)           adjectiv compus

修飾の (shūshoku no)                    modificator, calificativ

修飾語 (shūshokugo)                     determinant

Determinantul limbii japoneze, care se numește Shūshokugo, are două tipuri. Unul eate ren’yō-shūshokugo și altul este rentai-shūshokugo. Rren’yō-shūshokugo determină sensul unui  yōgen(verb, adjectiv-i și adjectiv-na) și Rentai-shūshokugo determină sensul unui taigen(substantiv).

Ren’yō-shūshokugo : adverb, ren’yōkei-ul (formă de urmat la yōgen) unui verb, al unui adjectiv-i și al unui adjectiv-na.

Rentai-shūshokugo : rentaishi(atribut), sustantiv cu particula „no”, rentaikei-ul(formă de urmat la taigen) unui verb, al unui adjectiv-i și al unui adjectiv-na. * Yōgen înseamnă verb, adjectiv-i și adjectiv-na. Taigen înseamnă substantiv.

    Exemple de rren’yō-shūshokugo:「道に捨てる」、「早く起きる」、「ゆっくり走る」「突然大声をあげた」

    Exemple de rentai-shūshokugo:「ある日」、「春の花」、「美しい人」

用法 (yōhō)                                 mod de întrebuinţare

状態動詞 (jōtai-dōshi)                  verb de stare

継続動詞 (keizoku-dōshi)               verb de continuare de acțiune

変化動詞 (henka-dōshi)                 verb de schimbare de stare

時制 (jisei) / テンス                       timp

() / アスペクト                       aspect

完了 (kanryō)                               perfectiv, împlinire

完了する                                     a se împlini, a se termina, a se perfecta

伝聞 (denbun)                              transmiterea unui mesaj

様態 (yōtai)                                 stare, situaţie

推量 (suiryō)                                prezumţie

定義 (teigi)                                   definiţie

定義する                                      defini

原因 (gen’in)                                cauză

理由 (riyū)                                   motiv

仮定 (katei)                                  ipoteză , presupunere

仮定する                                      presupune

仮定法 (kateihō)                            mod condiţional

訓読み (on’yomi)                          citire provenită din limba japoneză , citire conceptuală

音読み (kun’yomi)                         citire provenită din pronunția limbii chineze vechi, citire sonoră

parte de vorbire

substantiv     

substantiv formal:

書くことは難しい」、「今行くところです」、行くわけにはいかない」、

「次のとおり                                 

verb                       

verb tranzitiv                           

verb intranzitiv

verb controlabil        

verb incontrolabil                

verb de capabilitate           

verb suprimentar:

(て)いる」「(て)ある」「(て)みる」

「(て)しまう」

verb auxiliar (sufix de conjgare)

adjectiv-i

adjectiv-na

adjectiv suprimentar

「(白く)ない」、「(て)+ほしい」         

atribut

particulă

particulă de caz

particulă de supliment: Fukujoshi înseamnă particulă care adaugă diverse sensuri suplimentare la substantiv.

「は」 (tema frazei):「冬は寒い」(Iarna este frig.)

「は」 (limitare)「ビールは飲みません」(Nu beau bere.)

は」 (comparaţie)「これは長いが、あれは短い」

「も」 (coordonare):「姉も兄もいない」

「だけ」 (limitare) 「お酒だけでいい」

「か」 (nesiguranță)「どなたかおいでですか?」

「さえ」 (analogie)「子どもさえできる」

「でも」 (exemplificare)漫画でも読むか」

「こそ」 (accentuare):「私こそ申し訳なかった」

「ばかり」 (imediat):「買ったばかりの本」

「ほど」(nivel):「三か月ほど経過した」

 Pe lângă cele de mai sus particule de supliment sunt 「まで」, 「くらい(ぐらい)」, 「など」, 「やら」etc.

particulă de conectar

particulă de coordonare:

 なんとうるさいぞ」、「貸す貸さないとさんざんにもめた」

particulă finală

 În limba japoneză se folosesc "particule finale", cuvinte scurte (în general de o singură moră) plasate la sfîrșitul propozițiilor, care pot avea diferite roluri în a preciza statutul informației din propoziția respectivă. De exemplu, față de afirmația simplă "Plouă.", variantele următoare se pot traduce în limba japoneză doar prin folosirea unei astfel de particule :

 雨が降ってる                        „Vezi că plouă! "

 雨が降ってるね。                        „Ia uite, plouă.”, „Plouă, nu-i așa?”

 雨が降ってる                        „Vai dragă, plouă! (vorbire de femeie)"

 雨が降ってるさ。                         „Plouă, măi...”

 雨が降ってるの。                        „Plouă?”    

particulă de nominarizare (Există trei tipuri de juntaijoshi.)

1, Particulă tradusă în limba română prin articolul posesiv urmat de pronume.「ぼくのがない(Nu există al meu.) 「こっちのがいい( Acesta este bun.」「それは私のです。(Aceasta este a mea)

2. Particulă care transformă verbul sau adjectivul în substantiv folosit la forma atributivă corespunzătoare. 「もっと大きいのがほしい(Doresc ceea ce este mai mare) 「行くのをやめる(Am renunţat la mers) 

3. Particulă care exprimă o afirmaţie sau prezumţie sub forma „no-desu” sau „no-da”. 「ついに失敗したのです」 「君がやったのだ」

conjugare

未然形 (mizenkei)                          forma încă nedesfășurată (forma imperfectivă)

連用形 (ren’yōkei)                         forma continuativă

終止形 (shūshikei)                          forma finală, forma de dicționar

連体形 (retaikei)                            forma atributivă

仮定形 (kateikei)                            forma condițională

命令形 (meireikei)                          forma imperativă

文章 (bunshō)                                propoziție, compunere; stil literar; frază

(bun)                                         propoziţie, frază; text; stil

(ku)                                           sintagmă, locuțiune, expresie

副詞句 (fukushiku)                          locuţiune adverbială

名詞句 (meishiku)                           locuțiune substantivală

(setsu)                                     propoziţie (ca parte dintr-o fraza)

主節 (shusetsu)                             propoziție principală

従属節 (jūzokusetsu)                      propoziţie subordonată, propoziție secundară

名詞節 (meishisetsu)                      propoziție substantivală

副詞節 (fukushisetsu)                     propoziție adverbială

主題 (shudai)                                tema frazei, topicul frazei

Tma frazei (topicul frazei) nu înseamnă subiect. Structura de bază a enunțurilor este topic-comentariu. Topicul este un termen cu înțeles larg; el poate coincide sau nu cu subiectul enunțului și cuprinde alte informații deja cunoscute, sau care nu trebuie explicate. Comentariul este partea din enunț care aduce informație nouă în dialog.

所有表現 (shoyū-hyōgen)               exprimarea posesiei

複合動詞 (fukugōdōshi)                  verb compus

Verbul compus este format din perechi de verbe care își combină înțelesurile pentru a crea un nou concept. De exemplu, 入り込む hairikomu (a pătrunde) se compune din hairu (a intra) și komu (a înghesui).

複合形容詞 (fukugōkeiyōshi)           adjectiv compus

修飾の (shūshoku no)                    modificator, calificativ

修飾語 (shūshokugo)                     determinant

Determinantul limbii japoneze, care se numește Shūshokugo, are două tipuri. Unul eate ren’yō-shūshokugo și altul este rentai-shūshokugo. Rren’yō-shūshokugo determină sensul unui  yōgen(verb, adjectiv-i și adjectiv-na) și Rentai-shūshokugo determină sensul unui taigen(substantiv).

Ren’yō-shūshokugo : adverb, ren’yōkei-ul (formă de urmat la yōgen) unui verb, al unui adjectiv-i și al unui adjectiv-na.

Rentai-shūshokugo : rentaishi(atribut), sustantiv cu particula „no”, rentaikei-ul(formă de urmat la taigen) unui verb, al unui adjectiv-i și al unui adjectiv-na. * Yōgen înseamnă verb, adjectiv-i și adjectiv-na. Taigen înseamnă substantiv.

    Exemple de rren’yō-shūshokugo:「道に捨てる」、「早く起きる」、「ゆっくり走る」「突然大声をあげた」

    Exemple de rentai-shūshokugo:「ある日」、「春の花」、「美しい人」

用法 (yōhō)                                 mod de întrebuinţare

状態動詞 (jōtai-dōshi)                  verb de stare

継続動詞 (keizoku-dōshi)               verb de continuare de acțiune

変化動詞 (henka-dōshi)                 verb de schimbare de stare

時制 (jisei) / テンス                       timp

() / アスペクト                       aspect

完了 (kanryō)                               perfectiv, împlinire

完了する                                     a se împlini, a se termina, a se perfecta

伝聞 (denbun)                              transmiterea unui mesaj

様態 (yōtai)                                 stare, situaţie

推量 (suiryō)                                prezumţie

定義 (teigi)                                   definiţie

定義する                                      defini

原因 (gen’in)                                cauză

理由 (riyū)                                   motiv

仮定 (katei)                                  ipoteză , presupunere

仮定する                                      presupune

仮定法 (kateihō)                            mod condiţional

訓読み (on’yomi)                          citire provenită din limba japoneză , citire conceptuală

音読み (kun’yomi)                         citire provenită din pronunția limbii chineze vechi, citire sonoră

 

 

 ホームに戻る

inserted by FC2 system

inserted by FC2 system